Επιστημονικό – Ερευνητικό Έργο

Η χρήση του σωματικού περιορισμού και της απομόνωσης σε ψυχιατρική κλινική [The use of restraint and seclusion in a psychiatric ward].
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Το Βήμα του Ασκληπιού–Rostrum of Asclepius 2013, 12(3):303-323. [peer reviewed]


Νοσηλευτική Φροντίδα παιδιών μετά από τραυματικό γεγονός [Nursing care of children after traumatic incident].
Χρ.Ουζούνη, K.Νακάκης. Το Βήμα Του Ασκληπιού – Rostrum  of Asclepius 2013, 12(2):137-166. [peer reviewed]


Nurses’ Attitudes Towards Attempted Suicide.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. HSJ – Health Science Journal 2013, 7(1):119-134. [peer reviewed]


Doctors’ Attitudes Towards Attempted Suicide.
Chr.Ouzouni, K. Nakakis. HSJ – Health Science Journal 2012, 6(4):681-692. [peer reviewed]


An Exploratory Study of Student Nurses’ Empathy.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. HSJ – Health Science Journal 2012, 6(3):534-552. [peer reviewed]


HIV/AIDS Knowledge, Attitudes and Behaviors of Student Nurses.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. HSJ – Health Science Journal 2012, 6(1):129-150. [peer reviewed]


Η ανάδειξη ηγετικών φυσιογνωμιών ως επείγουσα προτεραιότητα στη νοσηλευτική [The Emergence of Leadership Figures as an Urgent Priority in Nursing].
Κ.Νακάκης. Νοσηλευτική, 51(2): 127–128, 2012 [Editorial]


Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν delirium  [Nurses’ knowledge of care for patients with delirium].
Χρ.Ουζούνη, K.Νακάκης. Το Βήμα Του Ασκληπιού – Rostrum of Asclepius 2012, 11(1):133-148. [peer reviewed]


Η Αξιοπιστία και Εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης σε ποσοτικές μελέτες. [Validity and Reliability of Measurement Instruments in Quantitative Studies].
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Νοσηλευτική 2011, 50(2):231–239. [peer reviewed]


Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση-Μια ποιοτική μελέτη. [Student nurses’ views of their clinical training – A qualitative studies].
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, K.Κουτσαμπασόπουλος, Θ.Καπάδοχος. Το Βήμα Του Ασκληπιού-Rostrum of Asclepius 2009, 8(4):353-366. [peer reviewed]


Attitudes towards attempted suicide: the development of a measurement tool.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. HSJ – Health Science Journal 2009, 3(4):222-231. [peer reviewed]


An exploratory study of the relationships between interprofessional working, clinical leadership, stress and job satisfaction in Greek registered mental health and assistant nurses.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. HSJ–Health Science Journal 2009, 3(3): 175-186.[peer reviewed]


Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη [Nursing care of depressed children].
Χρ.Ουζούνη, K.Νακάκης. Νοσηλευτική 2008, 47(4):458-470. [peer reviewed]


Factors Influencing stress and job satisfaction of nurses working in psychiatric units: A research review.
K.Nakakis, Chr.Ouzouni. HSJ–Health Science Journal 2008, 2(4):183-195.[peer reviewed]


Νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις. Μια νέα προοπτική για την Ελληνική Νοσηλευτική [Evidence based nursing. A new perspective for Greek Nursing].
K.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Το Βήμα Του Ασκληπιού – Rostrum of Asclepius 2008, 7(3):208-220. [peer reviewed]


Nursing education in Greece
H.Tiri, K.Nakakis.  Tehy 1997, pp. 30-31. [Finland]


Η αποτελεσματική προφορική πληροφόρηση (λογοδοσία) μεταξύ των νοσηλευτών.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Ελ. Κορνάρου. Πανελλή­νιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αθήνα, 14-16 Μαΐου 2013.


Διερεύνηση παραγόντων ευθυνόμενων για την πρόκληση στρες του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλες ειδικές μονάδες.
Μ.Σκοπελίτου, Αγ.Κουλούρη, Π.Ψας, Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Α.Πλακίδα, Μ.Μελετιάδου, Ελ.Κυρίτση. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Βόλος, 15-18 Μαΐου 2012.


Ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Ελ.Κορνάρου. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Βόλος, 15-18 Μαΐου 2012


Δηλητηρίαση από μανιτάρια. Θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Ελ.Κορνάρου. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Βόλος, 15-18 Μαΐου 2012.


Οι απόψεις και οι στάσεις σπουδαστών της νοσηλευτικής προς τα άτομα που αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Αξιωτάκη, Κ.Κουτσαμπασόπουλος, Κ.Νακάκης, Θ.Ντούρος. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Νοσηλεύοντας το παιδί με νόσο του Crohn.
Αν.Καπούλα, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Πρακτικές Υγιεινής των χεριών.
Ειρ.Σκυλλά, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Βραδυαρρυθμίες. Ο ρόλος του νοσηλευτή.
Κ.Κουτσαμπασόπουλος, Κ.Νακάκης, Χρ.ΟυζούνηΠανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Πρωτογενής πρόληψη Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Κ.Κουτσαμπασόπουλος. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.
Κ.Κουτσαμπασόπουλος, Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: ο ρόλος του νοσηλευτή.
Κ.Κουτσαμπασόπουλος, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Προσέγγιση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίη­σης του παιδιού στην Ελλάδα.
Ελ.Αντωνιάδου, Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου 2011.


Εκτίμηση αναγκών υγείας ενός ημιορεινού αγροτικού πληθυσμού:Ο ρόλος του ιατρού της πρωτοβάθ­μιας φροντίδας υγείας. 
Κ.Κουτσαμπασόπουλος, Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. ΒορειοΕλλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 31/3-2/4 2011.


Άγχος και κατάθλιψη σε φροντιστές ασθενών με άνοια: Η εμπειρία από τη μονάδα εκτίμησης ασθενών του νοσοκομείου San Salvatore της L’Aquila.
Ι.Koutsampasopoulou, Χρ.Ουζούνη, Κ.Κουτσαμπα­σόπουλος, Ε.Αντωνιάδου, Κ.Νακάκης, M.Casacchia, R.Roncone, R.Pollice, O.Piperopou­los. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθ­μια Φροντίδα Υγείας. Κυλλήνη Ηλείας, 4-6 Ιουνίου 2010.


Επιβάρυνση και φροντιστές ασθενών με άνοια: Η εμπειρία από τη μονάδα εκτίμησης ασθενών του νοσοκομείου San Salvatore της L’Aquila.
Ι.Koutsampasopoulou, Χρ.Ουζούνη, Κ.Κουτσαμπασό­που­λος, Ε.Αντωνιάδου, Κ.Νακάκης, M.Casacchia, R.Roncone, R.Pollice, O.Piperopoulos. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτο­βάθμια Φροντίδα Υγείας. Κυλλήνη Ηλείας 4-6 Ιουνίου 2010.


Οι γνώσεις και οι παρεμβάσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών με πιθανότητα εμφάνισης delirium.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Α.Κουλούρη, Κ.Κουτσαμπασόπου­λος. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Σιθωνία Χαλκιδικής, 3-6 Μαΐου 2010.


Η θεραπευτική προσέγγιση παιδιών με κατάθλιψη.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ Σιθωνία Χαλκιδικής, 3-6 Μαΐου 2010.


Διαταραχές της διάθεσης σε σπουδαστές μεταδευτερο­βάθμιας  εκπαίδευσης.
Μ.Σκοπελίτου, Αγ.Κουλούρη, Χρ.Ουζούνη, Π.Ψας, Μ.Μελετιάδου, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Αθήνα, 18-20 Φεβρουαρίου 2010.


Πτώσεις  στην Τρίτη ηλικία.
Αγ.Κουλούρη, Μ.Σκοπελίτου, Π.Ψας, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη, Μ.Γουρνή. Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2009.


Η αντιμετώπιση των δηγμάτων και των νυγμών στη «θεωρία» και στην «πράξη».
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη, Α.Λιάκου. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Μύκονος, 4-7 Μαΐου 2009.


Εκτίμηση της ικανότητας ενσυναίσθησης των φοιτητών της νοσηλευτικής.
Μ.Δημητρίου, Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης, Θ.Ντούρος. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Μύκονος, 4-7 Μαΐου 2009.


Μελέτη εκτίμησης του άγχους και κατάθλιψης σπουδαστών μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Μ.Σκοπελίτου, Χρ.Ουζούνη,  Αγ.Κουλούρη,  Π.Ψας, Μ.Μελετιάδου, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Μύκονος, 4-7 Μαΐου 2009.


Γνώσεις, στάσεις και πηγές πληροφόρησης των φοιτητών της νοσηλευτικής για το AIDS.
Θ.Ντούρος, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη, Μ.Δημητρίου. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Μύκονος, 4-7 Μαΐου 2009.


Διερευνητική μελέτη των προβλημάτων των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Ζ.Γκουτσικίδης, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Αθήνα, 12-15 Μαΐου, 2008.


Η ευθύνη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης για το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης.
Κ.Νακάκης, Θ.Μαμμάς, Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Αθήνα, 12-15 Μαΐου, 2008.


Διερευνητική μελέτη των βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων ατόμων που φιλοξενούνται σε κέντρο υποδοχής προσφύγων.
Ε.Αλεξανδρή, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αθήνα, 12-15 Μαΐου 2008.


Προσεγγίζοντας τον ασθενή με σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
Ι.Κουτσαμπασοπούλου, Κ.Νακάκης, Κ.Κουτσαμπασόπουλος. Πανελλήνιο Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Χίος, 10-13 Μαΐου, 2011.


Ποιοτική μελέτη διερεύνησης των απόψεων των φοιτητών της νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση.
Χρ.Ουζούνη,  Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αθήνα, 12-15 Μαΐου 2008.


Γνώσεις και στάσεις Ελλήνων φοιτητών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Π.Περδικάρης, Β.Μάτζιου, Η.Μπροκαλάκη, Ε.Κλέτσιου, Κ.Τζουμάκας, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Κως, 8-11 Μαΐου, 2006.


Ο συντονισμός της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας με τις πραγματικές ανάγκες των νοσηλευτών.
Κ.Νακάκης [Προσκεκλημένος ομιλητής]. Διατομεακή Διημερίδα του ΕΣΝΕ. Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου, 2006.


Η φροντίδα του σχιζοφρενούς ασθενή από τους νοσηλευτές: Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας με Aripiprazole.
Κ.Νακάκης. Δορυφορικό συμπόσιο, Πανελλήνιο Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο EΣΝΕ. Κως, 8-11 Μαΐου 2006.


Διαταραχές διάθεσης και γλυκαιμική ρύθμιση.
Α.Κουλούρη, Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη, Λ.Κουρ­κούτα, Μ.Σκοπελίτου, Α.Γκίκας, Ζ.Ρούπα. Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2008.


Η εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής φροντίδας στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Θεσσαλονίκη, 9-12 Μαΐου 2005.


Η βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Θεσσαλονίκη, 9-12 Μαΐου 2005.


Τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Στρογγυλό τραπέζι.Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2004.


Depression in children with cancer.
P.Perdikaris, K.Nakakis, H.Kyritsi, H.Evagelou, V.Matziou. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurses Researchers (WERN). Lisbon, Portugal, October 5-8, 2004.


Greek general hospital nursing and medical staff’s attitudes towards hospitalized patients who have attempted suicide.
Chr.Ouzouni, K.Nakakis. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurses Researchers (WERN). Lisbon, Portugal. October 5-8 2004.


Η στάση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γενικών νοσοκομείων προς τους ασθενείς που νοσηλεύονται με απόπειρα αυτοκτονίας.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2004.


Οι απόψεις των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής για το κλινικό περιβάλλον μάθησης.
Κ.Νακάκης, Ε.Κυρίτση, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Αλεξανδρούπολη, 19-22 Μαΐου 2003.


Διαπροσωπική επικοινωνία των Νοσηλευτών στο χώρο της υγείας.
Κ.Νακάκης [Προσκεκλημένος ομιλητής]. Διοίκηση στις νοσηλευτικές υπηρεσίες, Νοσηλευτική Ημερίδα του EΣΝΕ. Καβάλα , 22 Μαρτίου, 2003


Η άσκηση της νοσηλευτικής βασισμένη στη τεκμηριωμένη ερευνητική γνώση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγύηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Ιωάννινα 13-16 Μαΐου 2002.


Διερευνητική μελέτη των σχέσεων μεταξύ διεπαγγελματικής συνεργασίας, διοίκησης νοσηλευτι­κού τμήματος, stress και επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών που εργάζονται σε ψυχιατρικές μονάδες βραχείας νοσηλείας.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Ερέτρια, 23-25 Μαΐου 2000. 


Τρόποι πρόληψης της αυτοκτονίας σε ψυχιατρική κλινική σημαντικός παράγοντας μείωσης του stress των νοσηλευτών.
Κ.Νακάκης, Χρ.Ουζούνη. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του EΣΝΕ. Ηράκλειο / Κρήτη 19-21 Μαΐου 1998.


Η αναγκαιότητα διαχείρισης τoυ θυμού στo στρεσσoγόνo περιβάλλoν τoυ νoσoκoμείoυ.
Χρ.Ουζούνη, Κ.Νακάκης. Παvελλήvιo Νoσηλευτικό Συvέδριo τoυ EΣΝΕ. Ηράκλειο Κρήτης 19-21 Μαΐου 1998.


Ο ρόλος του νοσηλευτή ψυχικής υγείας σε νοσοκομείο ημέρας ενηλίκων.
Κ. Νακάκης. Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ, 1997.