Επαγγελματική Κλινική Δραστηριότητα

Σε Γενικά Νοσοκομεία [1989-2005].